Životopis
Co jsem řekl a napsal
Můj diář
Ptáte se - a já odpovídám
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt
 

Programové priority – osobní program

Politické strany vznikají tak, že se občané sjednocují a spojují za účelem společného prosazování idejí, které je spojují. Protože jsem měl tu možnost, podílet se na vypracování programového dokumentu Křesťanskodemokratická politika pro 21.století a zároveň být delegátem sjezdu KDU-ČSL, který tento programový dokument schválil, je i pro mne základním ideovým východiskem.

Následujících deset bodů je mým osobním politickým desaterem” pro nadcházející období.

I. Strategie a základní orientace strany
II. Rodina
III. Bezpečnost a čistota společnosti
IV. Hospodářství
V. Daně a přerozdělování
VI. Kultura a vzdělání
VII. Média
VIII. KDU-ČSL a svět
IX. KDU-ČSL, společnost a příroda
X. Komunikace

I.Strategie a základní orientace strany

Motto: Nemáme menší úkol, než proměnit svět kolem nás

Dlouhodobým cílem je vybudovat silnou pravostředovou stranu, opírající se  o křesťanský hodnotový systém, podporovanou všemi vrstvami společnosti (lidovou) se zdůrazněním na potřeby středního stavu.

Střednědobým cílem je dosažení voličské podpory na úrovni 10-15%.

Krátkodobým cílem je úspěch ve volbách do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev a do jedné třetiny Senátu.

II. Rodina

Motto: Rodina je základ společnosti a existence národa

Rodina jako společenství tří generací, prarodiče,rodiče a děti.

Dlouhodobé ovlivňování společnosti ve vytváření obrazu zdravé rodiny jako vzoru a normy. Spolupráce s médii na tomto úkolu.

Vytváření podmínek pro podporu rodin z úrovně obcí a krajů.

Hodnotit všechny návrhy podle toho, jaký mají vliv na postavení rodiny.

Nepřipustit relativizaci postavení rodiny.

Usilovat o maximální vliv na tvorbu zákonů a opatření týkajících se rodin.

III. Bezpečnost a čistota společnosti


Nepřipustit vliv klientelismu ve společnosti ani ve straně.

Boj s korupcí zahájit zjednodušováním rozhodovacích procesů.

Zavést princip 3x a dost pro recidivisty a 1x a dost pro politiky

Bojovat s názorem že svoboda znamená „mohu dělat, co chci“. Zdůrazňovat odpovědnost.

Vracet do společnosti pojmy – slušnost, úcta, pokora, čest.

Odstranit přestupkovou imunitu poslanců.

IV. Hospodářství

Motto: Sociálně tržní systém

Analýza postavení středního stavu, podpora malého a středního podnikání.

Podpora a propagace českých podnikatelů v zahraničí – Česká centra.

Aktivní hledání a podpora malých zdrojů zaměstnanosti se zřetelem na turistický průmysl.

Podpora rodinným firmám (daň z převodu nemovitostí).

Využívání východních trhů.

V. Daně a přerozdělování

Motto: Potřebujeme bohatou společnost, ne stát

Snižování přímých daní, sjednocování sazeb DPH.

Stabilizace rozpočtového určení daní pro kraje a obce v rozsahu odpovídajícím jejich kompetencím.

Přerozdělování v míře nutné pro stabilitu a rozvoj.

Podporovat dobrovolné donátorství.

VI. Kultura a vzdělání

Motto: Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme, co jsme se učili ve škole

Kultura není jen umění a památky, ale etika, vztahy, organizace. Dělá člověka člověkem.

Podpora celoživotnímu systému vzdělávání.

Posílení role krajů a obcí v této oblasti. Všechny prostředky na středoškolské vzdělání krajům.

Revitalizace státních fondů v oblasti kultury.

VII. Média

Motto: Kdo není v médiích, neexistuje”

Zlepšit kontakty strany s těmito prostředky, hledat nové možnosti komunikace, stálé kontakty, servis, přísun informací.

Znovu definovat veřejnoprávnost České televize, Českého rozhlasu a ČTK, nový zákon o ČT a Čro.

Podpora digitalizace a digitálního vysílání.

Vymezit hranice mezi veřejnoprávními a soukromými TV, odstranit konkurenční vztah.

VIII. KDU-ČSL a svět

Motto: Křesťanská demokracie není záležitost jenom české kotliny a moravských úvalů

Umožnit mladé generaci získat co nejvíce zahraničních zkušeností.

Osobní navazování kontaktu na KD strany především sousedních, ale i ostatních členů EU. Efektivněji využívat fakt, že máme v EU partnery.

Zlepšit komunikace s krajany. Umožnit jejich větší zapojení do dění v ČR.

Příprava na imigrační vlny.

IX. KDU-ČSL, společnost a příroda

V občanské společnosti mají nezastupitelné místo církve a patří sem i spolky a instituce.

Nejsme mluvčí církví. To, co nás spojuje, je společný hodnotový systém.

Je třeba přijmout tezi „i když to tak mnohdy nevypadá, ne člověk, ale Bůh určuje naši existenci“

Prosadit tezi trvale udržitelného rozvoje ve všech oblastech.

Vytvářet prostor pro uplatnění individuálních, ale i korporativních občanských aktivit

X. Komunikace

Motto: Demokracie – to je diskuse

Obnovit smysluplnou výměnu názorů, zejména mezi vrcholnými politiky strany. Hledat pro to všechny možné formy.

Využívat kontaktů na intelektuální prostředí vně strany a získávat je pro podporu cílů strany.

Být v EU ale zároveň komunikovat s celým světem.

Využívat intenzivně elektronických komunikačních prostředků v celé struktuře KDU-ČSL.

 
Hlavní stránka web KDU - ÈSL www.talir.cz
© CIS, Complete Internet Services, tvorba www, seo optimalizace